Súhlas s podmienkami

Som dospelý vo veku 18 rokov alebo starší a dosiahol som plnoletosť. Pokiaľ sa nachádzate v štáte, v ktorom je hranica plnoletosti stanovená odlišne od predpisov Slovenskej republiky, potvrdzujem, že spĺňam podmienky plnoletosti v danom štáte. Nepristupujem na tieto stránky zo štátu, ktorý zakazuje materiály pre dospelých. Som si vedomý toho, že vstupujem na stránky, ktoré môžu obsahovať sexuálne explicitné obrazové či textové materiály. Tieto materiály ma neurážajú, nepohoršujú ani ma nijako neohrozujú. Svojim chovaním nepripustím, aby k týmto materiálom pristupoval ktokoľvek nespôsobilý či neplnoletý. Môj záujem o všetky tu obsiahnuté údaje je čisto súkromný a je určený iba pre moju vlastnú potrebu.

Si starší ako 18 rokov?