Najčastejšie kladené otázky

Home  /  Najčastejšie kladené otázky

Dôležité zásady

Naši umelci poskytujú výhradne tanečné a umelecké vystúpenia!

CENA VYSTÚPENIA

Pevná, vopred dohodnutá cena slúži na pokrytie osobného čašu účinkujúceho, vystúpenia, cestovných nákladov – benzín + šofér / asistent, organirganizačné náklady agentúry. Účinkujúci prichádza na miesto spravidla 20 až 30 min. pred začatím show. Osoba, ktorá spoločenské stretnutie organizuje, teda pozýva účinkujúceho, by mala informovať svojich hostí (ak sa nejedná o prekvapenie).

PRÍPRAVA NA VYSTÚPENIE

Každý účinkujúci prichádza na vystúpenie s vlastným originálnym kostýmom, príp. rekvizitami. Spravidla kostým nenosí oblečený na sebe, ale prezlieka sa na mieste. Preto je potrebné, aby organizátor akcie zabezpečil vhodný priestor na prezlečenie. Nemusí to byť bezpodmienečne šatňa, postačuje napr. malá kuchynka, sklad a pod. Miestnosť na prezlečenie musí byť vyhriata minimálne na 22°C. Vonkajší svet by nemal pozorovať vašu súkromnú párty, preto je vhodné pozatahovať záclony a žalúzie, ak je to možné. Ak je vystúpenie venované špeciálnej osobe – oslávencovi, postavte do stredu miestnosti stoličku, na ktorú ho posadíte, aby celú show prežíval, čo možno najbližšie.

ASISTENT

Účinkujúci spravidla prichádza v sprievode svojho asistenta – šoféra. (U všetkých dámskych účinkujúcich je náš vlastný šofér podmienkou). Asistent má za úlohu zabezpečiť bezchybný priebeh show, pomáha účinkujúcemu s prípravou, obsluhuje hudbu, podáva rekvizity a pod. Asistent slúži aj pre vaše pohodlie, a možete sa vždy opýtať, čo vás zaujíma.

SPREPITNÉ

Možnosti obdariť účinkujúceho sprepitným a tým mu zlepšiť jeho základný honorár, ktorý z väčšej časti spotrebuje na pokrytie vyžšie uvedených nákladov. Sprepitné v žiadnom prípade nie je povinné, ale určite získate umelcovu zvýšenú pozornosť. Striptíz môže vyzerať ako ľahká práca. Pravdou však je, že musíte investovat mnoho času do prípravy a nazbierať veľa skúseností. Vlastne ako pri všetkom. Stať sa kvalitným striptérom môže talentovanému tanečníkovi trvať mesiace až roky. V neposlednej rade tanečník musí investovať nezanedbatelné množstvo penazí do nákupu nových kostýmov a rekvizít. Naši striptéri sú obyčajní ľudia a treba sa k nim tak aj správať. Čím viac ich rešpektujete, tým viac zábavy budete všetci mať. Ak začne byť publikum dotieravé, drzé a nevhodné, tanečník ma právo kedykoľvek ukončiť vystúpenie predčasne.

JE TO O FANTÁZIÍ

Kto zažil skvelý striptíz vie, že je to v prvom rade o fantázii a rôzne predstavy v našej mysli umocňujú celkový zážitok. Koľko ľudi, toľko predstáv – ale pri striptíze platí, že ide o akési malé šteklivé pokušenie, ktoré by však nemalo prerásť v niečo viac. Vtedy treba mať jasno v tom, že ide o show, do ktorej sa neoplatí príliš vžívať. Stačí, ak prídete, pozriete sa a spokojne odídete domov.